Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Verantwoord sporten

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een 'intelligente lockdown' naar 'ruimte met regels' gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
- was vaak uw handen
- werk zoveel mogelijk thuis
- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Specifiek voor de sport heeft het NOC*NSF het 'Protocol verantwoord sporten' opgesteld. Hierin staat o.a. voor (ouders van) sporters beschreven hoe te handelen voor een veilge sportbeoefening. Ook voor ons als sportclub, is dit een belangrijk document om u op een veilge manier sport aan te kunnen bieden. We vragen onze sporters en hun ouders dit protocol goed door te lezen (www.nocnsf.nl/sportprotocol).